AVALEHT ETTEVÕTTEST KONTAKT
        Üha tihenevas konkurentsis tuleb kõigil igapäevaselt kokku puutuda
küsimusega: Kuidas teha kõike homme paremini, efektiivsemalt ja                väiksemate kuludega ?

         Greendorp OÜ tegevus toimub kahes tegevussuunas :


      1. Tootmisettevõtete tehnoloogiaalane nõustamine ja tootmisseadmete ning materjali vahendamine.
  • Leiame lahendusi tootmistegevuse automatiseerimiseks
  • Pakume lahendusi kvaliteedikontrolli  ja uurimislabori sisustamiseks
  • Aitame sobiva tooraine ning abimaterjalide  leidmisel.
  • Koostame vajadustest lähtuva elektriprojekti.

           Arendades ja innovatsiooni teostades peab hoolikalt jälgima, et efektiivsemaks muutumine ei toimuks meid ümbritseva elukeskkonna                 ning inimeste tervise arvelt.

       2. Elukeskkonna kvaliteedi  hindamiseks ettenähtud seadmete müük ning keskkonna tingimuste parandamiseks lahenduste ning            abinõude pakkumine.
  • Pakume abi elektrilise saaste (electric-smog) ulatuse hindamiseks. Aitame välja selgitada saaste allikaid ning nendest tulenevat saastet vähendada.
  • Toetame ehitusbioloogia põhimõtteid ning vahendame informatsiooni elektromagnetkiirguse taluvuse kohta ning erinevaid tähelepanekuid elektrivälja ja magnetvälja võimaliku kahjuliku mõju kohta  tervisele.
  • Projekteerime elektrit ehitusbioloogia kõrgetest põhimõtetest lähtuvalt nii, et  installeritavatest juhtmetest ning seadmetest tingitud elektriväli on minimaalsem.
Valid HTML 4.01 Transitional